photo_2017-12-30_10-29-02

كتاب گاه شماري و جشن هاي ايراني

 هر هفته يك كتاب كتاب گاه شماري و جشن هاي ايراني در كتابخانه بنياد فردوسي توس ♦️كتاب حاضر، چاپ تازه و متفاوتي است از گاه شماري و جشن هاي ايران باستان كه در پايان سال ١٣٥٨ در شرايط ويژه اي منتشر شد. ♦...
2

درخت شاهنامه

    کتاب درخت شاهنامه درکتابخانه بنیاد فردوسی توس درخت شاهنامه نگاهی تازه به شاهنامه فردوسی سرو سایه افکن شعر و ادب و فرهنگ ایران است. گذاری بر خط سبز فرهنگ اسطوره و رمز کنجکاوی دراین باب ن...
photo_2017-06-08_21-50-29

کتاب صفات کیخسرو در شاهنامه

      کتاب صفات کیخسرو در شاهنامه  در کتابخانه بنیاد فردوسی توس بنگر ببین که این کتاب تا جاودان درفشی خواهد بودبر سر خردمندان. بی هیچ قید و شرط وبی هیچ محدودیت زمانی و مکانی.تاجاودان د...
photo_2017-12-16_13-15-38

دانشنامه منظوم ایران

    هر هفته یک کتاب دانشنامه منظوم حاضر به رغم در برداشتن بریده هایی از تاریخ ایران یک اثر حماسی و ادبی با تکیه بر ادبیات ملی است نه یک تاریخ مستند با یک تحلیل تاریخی. قالب و زبان شعر بویژه در ی...
14

کتاب ز دفتر نبشتـه گه باستـــان

    هر هفته يك كتاب کتاب ز دفتر نبشته گه باستان در کتابخانه بنیاد فردوسی توس قهرمانان شاهنامه که بیشترین جنبه سرگذشت شان به واقعیت ماننده است هریک دارای جایگاهی ویژه در تاریخ اساطیری ایران ...
photo_2017-12-16_12-47-45

کتاب شرفنامه

هر هفته يك كتاب ‍ کتاب شرفنامه در کتابخانه بنیاد فردوسی توس تمدن های نو بنیاد غربی همواره و کشور گشایی اسکندر مقدونی در آسیا را عصیان تمدن غرب و ضد توحش شرق معرفی کردند. ولی از یک سو جستار در نوع و س...
photo_2017-12-16_12-43-42

کتاب روان انسانی در حماسه های ایران

     هرهفته يك كتاب کتاب روان انسانی در حماسه های ایران در کتابخانه بنیاد فردوسی توس دراین کتاب مولف با دیدگاهی تازه به بررسی روان انسانی در حماسه های ایران پرداخته است و همواره در این وارس...
photo_2017-10-01_23-55-23

کتاب حکمت فردوسی گلچینی از شاهنامه

      هر هفته يك كتاب کتاب حکمت فردوسی گلچینی از شاهنامه درکتابخانه بنیاد فردوسی توس فردوسی حماسه پردازی است که نامه ای پسندیده از دفتر راستان پیوسته و از گفتار دهقان پیر پُرپایه و جها...
15

فردوسي و شاهنامه از نگاه ديگر

   هر هفته يك كتاب فردوسي و شاهنامه از نگاه ديگر در كتابخانه بنياد فردوسي توس از ديرباز و از زمان خود فردوسي تا به امروز پيرامون زندگي فردوسي و محتواي شاهنامه سخن سنجيده و نسنجيده و روايت هاي را...