16

بوطيقاي نو و هزار و يك شب

      هر هفته يك كتاب بوطيقاي نو و هزار و يك شب در كتابخانه ي بنياد فردوسي توس به نوشته ی دانشنامه ی بریتانیکا اصولاً داستان نویسی در ادبیات غرب، مدیون هزار افسان، الف لیله و لیله یا ه...
photo_2017-10-16_00-13-02

«خليج فارس»؛ مجموعه مقالات نخستين همايش طرح تدوين دانشنامه خليج فارس...

    «خليج فارس»؛ مجموعه مقالات نخستين همايش طرح تدوين دانشنامه خليج فارس، به كوشش دكتر كيانوش كيانى هفت لنگ «خليج فارس»، با مقالاتى از: محمّدحسن گنجى-احمد اقتدارى-محمّد ابراهيم باستانى پاري...
17

کتاب شاهنامه فردوسی ساختار و قالب

    هر هفته يك كتاب کتاب شاهنامه فردوسی ساختار و قالب در کتابخانه بنیاد فردوسی توس هدف از تألیف این کتاب آن است که پرسش های مربوط به الگوی کار فردوسی، قوانینی که از آن ها پیروی کرده ؛ چیزها...
19

کتاب آوای سیمرغ / دادارنامه ها و پندهای شاهنامه حضرت فردوسی...

  هر هفته يك كتاب کتاب آوای سیمرغ دادارنامه ها و پندهای شاهنامه حضرت فردوسی در کتابخانه بنیاد فردوسی توس یکی از برجسته ترین برتری ها و والاترین ویژگی های شاهنامه که آن را از دیگر رزمنامه ها ی نا...
photo_2017-11-23_20-23-05

كتاب از اسطوره تا حماسه «هفت گفتار در شاهنامه پژوهي»...

هرهفته يك كتاب كتاب از اسطوره تا حماسه «هفت گفتار در شاهنامه پژوهي» در كتابخانه فردوسي توس مجموعه از اسطوره تا حماسه دربرگيرنده هفت مقاله درباره ي مسائل اساطيري و آييني شاهنامه است كه در آنها برپايه ...