• photo_2017-01-08_19-20-31

    دومین جشنواره توانمندی های روستاییان

    نقالي مهربانو سيمين مهر در تالار پاژ زادگاه فردوسي مانا، دومين جشنواره ي توانمندي هاي روستاييان. نقالان بزرگ ایران زمين ، پریسا سیمین مهر و کیخسرو دهقانی  دوشادوش هم در تالار پاژ زادگاه فردوسي مانا، دومين جشنوا...

  • photo_2017-01-08_17-33-48

    دومين جشنواره ي توانمندي هاي روستاييان به روایت تصویر

    پنج شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۵   نشست پرسش و پاسخ با باشندگي پرمهر دكتر قدمعلي سرامي در تالار پاژ زادگاه فردوسي مانا، نمايشگاه بين المللي تهران دومين جشنواره ي توانمندي هاي روستاييان قصه گويي و خوانش شاهنامه با ه...