24244815702757089526

شاهنامه- مشهور ترین اثر در میان اقوام ترکی زبان منطقه...

ترجمه شاهنامه ابوالقاسم فردوسی با زبان قیچاقی در مرکز توجه دانشمندان قزاق قرار گرفته است. این نسخه از شاهنامه که در عصر ۱۶ میلادی توسط سید شریف نام مترجم در مصر با زبان قیچاقی ترجمه شده است، هم اکنون...
photo_2016-03-06_00-19-03

جشنِ سده

جشنِ سده یکی از بزرگترین جشن های ایران است که در میان جشن های فراوانی که در ایران برگزار میگردیده است جایگاه ویژه ای دارا بوده است  .در شاهنامه از این جشن چند بار در کنارِ جشنِ نوروز یاد شده است و ای...
photo_2016-03-16_10-17-19

وامداری ملت ايران به حکيم توس

خراسان – مورخ پنج‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ شماره انتشار ۱۸۹۷۱ نويسنده: زنده ياد محمد حسين توسي وند   دو نکته را نبايد از نظر دور داشت: يکي آنکه چرا فردوسي به گردن ما ايرانيان حق بزرگي دارد؟ دوم آنک...
54238__20111221123708515

آشنایی با بنیاد

آشنايي با بنياد فردوسي توس به نام خداوند جان و خرد بنیاد فردوسی سازمانی فرهنگی، غیرانتفاعی،غیرسیاسی و مردمی است که اهدافش: حفظ آداب و سنن پسندیده ی ایرانیان ،بخصوص پندار،گفتار و کردار نیک و درست. الف...