21

کتاب فــــرامــــرز نـــــامه

  اگر فرامرز پسر رستم است. فرامرز نامه هم فرزند شاهکار عظیم شاهنامه است. آغاز داستان فرامرز شبیه داستان بیژن و منیژه و یکی دو داستان کوچک دیگر شاهنامه است. ازفرامرز نامه دو نسخه شناخته شده در دس...
photo_2017-09-12_17-20-15

با فردسی سلوک صوفیانه تا دیار سیمرغ

  هر هفته يك كتاب   کتاب با فردسی سلوک صوفیانه تا دیار سیمرغ        در کتابخانه بنیاد فردوسی توس شاهنامه دیواری رفیع و بارویی منیع است که حصاری نامرئی به گرد عرصه وسیع فرهنگی ایران کشیده است و این حو...
photo_2017-08-02_17-37-39

سرو سایه فکن

هر هفته يك كتاب کتاب سرو سایه فکن در كتابخانه بنیاد فردوسی توس اگر بپذیریم که آزمایش نخست شاهنامه از شبی سر برآورده است که فردوسی در دیباچه بیژن و منیژه از آن یاد کرده بایدآن شب را در تاریخ ایران دلف...
photo_2017-08-18_12-08-46

اختیارات شاهنامه

هرهفته يك كتاب کتاب اختیارات شاهنامه در کتابخانه بنیاد فردوسی توس نسخه ای که اکنون در دست می باشد رونویسی از نسخه کهن قرن پنجم است. اختیارات شاهنامه یا شه نامه درسیزده باب و به نام سلطان محمد مرادخان...
photo_2017-06-23_16-24-58

سوگنامه ایرج

  هر هفته یک کتاب کتاب سوگنامه ایرج در کتابخانه بنیاد فردوسی توس سوگنامه ایرج جزء داستان های جذاب و دلچسب با مایه های دراماتیک در شاهنامه فردوسی است. اهمیت عمده داستان علاوه بر جنبه های داستانی و حما...
photo_2017-07-09_11-35-38

خشم در چشم

هر هفته یک کتاب ‍ کتاب خشم در چشم گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه        درکتابخانه بنیاد فردوسی توس داستان رستم و اسفندیار یکی ازپر آوازه ترین و شناخته ترین داستان های شاهنامه است        و ...
photo_2017-07-10_12-41-13

داستان های مهر و دلبستگی در شاهنامه

   هرهفته يك كتاب کتاب “داستان های مهر و دلبستگی در شاهنامه” (عاشقانه های شاهنامه) نوشته معصومه موسویان مشهد: نشر پاژ سال انتشار: ۱۳۹۶ در این کتاب، نویسنده تلاش کرده است تا تمام داست...
11

داستان های شاهنامه به نثر

    هر هفته يك كتاب کتاب داستان های شاهنامه به نثر در کتابخانه بنیاد فردوسی توس بی تردید شاهنامه فردوسی شاهکار آثار حماسی ملی ایران و یکی ازعالی ترین نمونه های شعر ساده و روان به سبک خراسانی است...
photo_2017-04-08_11-19-39

کتاب سنت و نوآوری درحماسه سرایی فردوسی...

  کتاب سنت و نوآوری درحماسه سرایی فردوسی این کتاب به عنوان زمینه ای برای کارپژوهشی پژوهندگان ادبیات فارسی درباره حماسه با توجه عمده به شاهنامه فردوسی نوشته شده است. پژوهش و کار روی شاهنامه سنتی بس دی...