4

گزارش «دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران» در بنیاد فردوسی...

‍  گزارش «دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران» در بنیاد فردوسی  سومین کارگاه تخصصی مشترک بنیاد فردوسی توس و کانون فردوسی مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی) پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ در ...
4

گزارش کارگاه حماسه در فرهنگ مردم ایران...

سومین کارگاه تخصصی مشترک بنیاد فردوسی توس و کانون فردوسی مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ در هوایی سرد و برفی و با استقبال گرم علاقه‌مندان در بنیاد ...
photo_2017-01-08_19-20-31

دومین جشنواره توانمندی های روستاییان

نقالي مهربانو سيمين مهر در تالار پاژ زادگاه فردوسي مانا، دومين جشنواره ي توانمندي هاي روستاييان. نقالان بزرگ ایران زمين ، پریسا سیمین مهر و کیخسرو دهقانی  دوشادوش هم در تالار پاژ زادگاه فردوسي مانا، ...

دومین جشنواره توانمندی های روستاییان به روایت تصویر...

جمعه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۵ هنرنمایي گروه های حرکات آييني سرنانوازي و دهل زني از سوی بنیاد فردوسی توس درتالار پاژ،نمایشگاه بین المللی تهران جشنواره ی توانمندی های روستاییان. قصه گويي و خوانش شاهنامه باهمراهي...