photo_2017-12-30_12-11-10

‍ کتاب بازی اهریمن

    ‍ کتاب بازی اهریمن در کتابخانه بنیاد فردوسی توس برگزیده دوازده جلدی از داستان های شاهنامه فردوسی. این مجموعه با نثری ساده و امروزی روایت شده است. *نویسنده:سوسن طاقدیس *تصویرگر:نازنین عب...
photo_2017-12-30_12-07-24

کتاب نامه باستان

  کتاب نامه باستان درکتابخانه بنیاد فردوسی توس ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی نوشته ي دکتر میر جلال الدین کزازی https://telegram.me/bonyadeferdowsitous...
photo_2017-12-30_10-29-02

كتاب گاه شماري و جشن هاي ايراني

 هر هفته يك كتاب كتاب گاه شماري و جشن هاي ايراني در كتابخانه بنياد فردوسي توس ♦️كتاب حاضر، چاپ تازه و متفاوتي است از گاه شماري و جشن هاي ايران باستان كه در پايان سال ١٣٥٨ در شرايط ويژه اي منتشر شد. ♦...
2

درخت شاهنامه

    کتاب درخت شاهنامه درکتابخانه بنیاد فردوسی توس درخت شاهنامه نگاهی تازه به شاهنامه فردوسی سرو سایه افکن شعر و ادب و فرهنگ ایران است. گذاری بر خط سبز فرهنگ اسطوره و رمز کنجکاوی دراین باب ن...
photo_2017-06-08_21-50-29

کتاب صفات کیخسرو در شاهنامه

      کتاب صفات کیخسرو در شاهنامه  در کتابخانه بنیاد فردوسی توس بنگر ببین که این کتاب تا جاودان درفشی خواهد بودبر سر خردمندان. بی هیچ قید و شرط وبی هیچ محدودیت زمانی و مکانی.تاجاودان د...
photo_2017-12-16_13-15-38

دانشنامه منظوم ایران

    هر هفته یک کتاب دانشنامه منظوم حاضر به رغم در برداشتن بریده هایی از تاریخ ایران یک اثر حماسی و ادبی با تکیه بر ادبیات ملی است نه یک تاریخ مستند با یک تحلیل تاریخی. قالب و زبان شعر بویژه در ی...
14

کتاب ز دفتر نبشتـه گه باستـــان

    هر هفته يك كتاب کتاب ز دفتر نبشته گه باستان در کتابخانه بنیاد فردوسی توس قهرمانان شاهنامه که بیشترین جنبه سرگذشت شان به واقعیت ماننده است هریک دارای جایگاهی ویژه در تاریخ اساطیری ایران ...