خاستگاه و جایگاه شاهنامه پژوهییادداشت روز

 امشــاسپندان

 امشــاسپندان

🔶اهورامزدا در آغاز آفرينش، آفريدگان خود را به­‌گونه‌ي مينو می­‌آفريند. او نخست مينوی امشاسپندان را آفريده و برای هريک از آنان يک خويشکاری و يک نشان گيتی قرار می­‌دهد. اين نشان گيتی دليل بر هستی اورمزد و امشاسپندان است. اهريمن نيز در برابر هريک از امشاسپندان يک سرديو به­‌گونه‌ي مينو می­‌آفريند، اما اهريمن و ديوان برخلاف اورمزد و امشاسپندان نشان گيتی ندارند و نداشتن اين نشان دليل بر نيستی اهريمن و ديوان است (Bundahišn: 1.52-58; 5.1). خويشکاری، نماد مينو و نشان گيتی اورمزد و امشاسپندان (Bundahišn: 3.14-22; 26; Dēnkard: 6.E 45 h)….

  🔶امشاسپندان برای انجام خويشکاری­های خود دستيارانی دارند. سرديوان نيز برای انجام کارها و پيش­‌بردن ويرانگری­های خود دستيارانی دارند که آنان را ياری می­‌کنند. اين دستياران که به ديوان نام­بردارند دارای آفرينش مينوی هستند، نشان گيتی ندارند و شمار آنان به هزاران نمونه می­‌رسد.
🔶از آنجا که امشاسپندان هستی و نشان گيتی ويژه‌ي خود را دارند، اين زمينه برای آنان فراهم شده تا برای ملموس­‌شدن حضورشان در گيتی و پيوندی که ميان اهورامزدا و انسان ايجاد می­‌کنند، هستی خود را در پيکر انسانی به نمايش بگذارند.
همچنين اورمزد، مينوترين مينوان، که نور مطلق است و تن ندارد برای ايجاد ارتباط با پيامبر خود، زردشت، يکی از ويژگی­های انسانی را می­‌پذيرد و با او سخن می­‌گويد (ارداويراف­نامه: 101. 6). البته او برای برقراری پيوندی استوارتر در پيکر نشان گيتی خود، انسان، درمی­‌آيد و خود را به زردشت نشان می­دهد.
🔶اورمزد چهره‌ي خود را به اندازه‌ي آسمان پديدار می­‌سازد، در حالی­که سر در اوج و پای در آسمان فرودين دارد و دو دستش به هر دو سوی آسمان می­‌رسد. او آسمان را همانند جامه­‌ای می­‌پوشد و امشاسپندان نيز هم­‌بالای او آشکارند (وزيدگی­های زادسپرم: 22. 8- 9). در يکی از انجمن­هايی که اورمزد و امشاسپندان در کنار هم می­‌نشينند، سپندارمذ در کنار اورمزد می­‌نشيند، دست در گردن او حلقه کرده و به او عشق می­‌ورزد و آن دو يک لحظه چشم از هم برنم‌ی­دارند (روايت پهلوی: 8 . 2).
 
🔶اورمزد در پايان جهان در نشان ويژه‌ي گيتی خود، سوشيانس، در می‌آميزد و در کشور خونيرس پديدار می­‌شود. امشاسپندان نيز هرکدام در نشان گيتی خود درآميخته و در شش کشور ديگر آشکار می­‌گردند (وزيدگی­های زادسپرم: 35. 39).

✅درآمدی بر اهریمن‌شناسی ایرانی، آرش اکبری مفاخر، تهران: ترفند، ۱۳۸۹، ص ۱۷۶-۱۷۷.

💠#بنیاد_فردوسی_مشهد
💠#كانون_شاهنامه_فردوسي_توس‏

🆔 http://bonyadferdowsitous.ir/

🆔https://t.me/bonyadeferdowsitous

🆔https://www.instagram.com/bonyadeferdowsitous

🆔https://www.aparat.com/BonyadeFerdowsiMashad

🆔https://www.youtube.com/channel/UCP207h1pOJJQu4UTkUrUq1Q

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن